Angkatan 2013

 

DAFTAR NAMA MAHASISWA ANGKATAN 2013 (PROGRAM A)

PROGRAM STUDI FISIOTERAPI FAKULTAS  KEDOKTERAN   

UNIVERSITAS HASANUDDIN

 

NO NIM NAMA
1 C 131 13 001 ICHA RIZANI CUNYANA
2 C 131 13 002 DENNY SHULTON
3 C 131 13 003 SHAFIYAH
4 C 131 13 004 MARHUSNUL HUSNA
5 C 131 13 005 RYANI DAENG TAMMI. H
6 C 131 13 006 FIRDAYANTI RAUF
7 C 131 13 007 RISNA YUNITA
8 C 131 13 009 ANDI  ITA  MAGDALENA
9 C 131 13 011 ANDI RAHMATUL JUM’AH M
10 C 131 13 012 ADE FACHRIANI ILYAS
11 C 131 13 013 ANDI EKA NUR WAHYU
12 C 131 13 014 MUH. KHAIDIR  PASRY
13 C 131 13 015 RENI PAEMBONAN
14 C 131 13 016 CHRISTINA MENDILA
15 C 131 13 017 EMILIANA SAKKA
16 C 131 13 018 MUH. SAWQI HASANUDDIN
17 C 131 13 019 WARDHATUL JANNAH  BAHARUDDIN
18 C 131 13 020 ARINAL MULKI AHYAR
19 C 131 13 021 HASMAWATI   RASYID
20 C 131 13 022 ULVIK DIAN GARCIA
21 C 131 13 023 ASTRIANITA
22 C 131 13 024 ANDI NUR AISYAH ABBAS
23 C 131 13 025 FADILLAH NUR SYAMSIA
24 C 131 13027 NUR FADHILAH IRFANI
25 C 131 13 028 ANDI INDAH MARDHATILLAH
26 C 131 13 029 ANDI VERANITA
27 C 131 13 030 DESY FIRDAYANTI
28 C 131 13 031 MIFTAHUL KHAIR
29 C 131 13 032 ANDI FEBRIANTY RAMADHANI
30 C 131 13 034 MELATI TRIANA
31 C 131 13 035 EKA KURNIAWATI
32 C 131 13 036 HANIFAH
33 C 131 13 037 RINI DARIATNI JAUHARI
34 C 131 13 301 RINI ASTRIYANI
35 C 131 13 302 NURUL EKAYANTI  U
36 C 131 13 303 ELISABETH AGUSTINA
37 C 131 13 304 USWATUN HASANAH
38 C 131 13 305 KURNIATI BILLA
39 C 131 13 306 AYU NOVITA SARI
40 C 131 13 308 SELVINA BELOBUA
41 C 131 13 309 ABDUL MALIK
42 C 131 13 310 YOLA  ARIMBI
43 C 131 13 311 MUH SYAIFUL
44 C 131 13 312 FERONIKA PRABOWO THE
45 C 131 13 313 PRATIWI NURUL IMANSARI
46 C 131 13 314 ICHSAN PACHRUDDIN
47 C 131 13 315 RANGGA ARDIAN PRADANA
48 C 131 13 316 ANTONIA RAINATA KUSWIKAN PRAHARSIWI
49 C 131 13 317 IVA FAKHRIANI AMIRUDDIN
50 C 131 13 319 RINI ASTUTI RIDWAN
51 C 131 13 320 RIZKY ADANI TALIB
52 C 131 13 321 FERAYA MELINDA FARZA
53 C 131 13 322 SITI ANNISAA K
54 C 131 13 323 INDAH NURAINI
55 C 131 13 324 DWI NILAMSARI
56 C 131 13 325 ISMARANY
57 C 131 13 326 AHMAD AKHYAR
58 C 131 13 327 ARLIA B MUSARROFA
59 C 131 13 328 ANDI  TENRI  MANTIKAISIH  LARAS
60 C 131 13 501 RENDY JOAN ANWAR
61 C 131 13 502 HANGGRAENI DWI PB
62 C 131 13 503 MUH ISMAIL HAFID

 

DAFTAR NAMA MAHASISWA ANGKATAN 2013 (PROGRAM B)

PROGRAM STUDI FISIOTERAPI FAKULTAS  KEDOKTERAN   

UNIVERSITAS    HASANUDDIN

 

NO NIM NAMA
1 C  131  13  701 E R W I N
2 C  131  13  702 MUHAMMAD  ANWAR
3 C  131  13  703 MUHAMMAD  HASWIN
4 C  131  13  704 SULFANDI
5 C  131  13  705 MULYA  NANDA
6 C  131  13  706 IIN  PUSPITASARI
7 C  131  13  707 ANGGUN  SURYA  UTAMI
8 C  131  13  708 MORISCA  RAMADHANY  T
9 C  131  13  709 NURJANNAH
10 C  131  13  710 ANGRIA  PRADITA
11 C  131  13  711 RANTE  LABI’  TAMBING
12 C  131  13  712 RITA  OFTAVIA
13 C  131  13  713 LIANA  NOVITA  LANGI
14 C  131  13  714 ELISABETH  LAUKAPITANG
15 C  131  13  715 HARMIATI
16 C  131  13  716 HERMAN  MARDAN
17 C  131  13  717 KARTINI
18 C  131  13  718 EKA  KUSUMAWARDHANI

 

Download di sini: angkatan 2013

Program Studi Fisioterapi © 2015 Frontier Theme