Angkatan 2015

 

DAFTAR NAMA MAHASISWA ANGKATAN 2015 (PROGRAM A)

PROGRAM STUDI FISIOTERAPI FAKULTAS  KEDOKTERAN   

UNIVERSITAS HASANUDDIN

 

NO NIM NAMA
1 C 131 15  001 ANDI  IRWAN  MULUK
2 C 131 15  002 NATALIA  TODING  PADANG
3 C 131 15  003 WAHYU  USMAN
4 C 131 15  004 AJENG  KARTINI  MAS’ UD
5 C 131 15  005 ANDI  AINUN  ZULKIAH  SURUR
6 C 131 15  006 INDRAWATI
7 C 131 15  007 FANNY  ANDALINI  J. D
8 C 131 15  008 MAHARANI  NUR  PRATIWI
9 C 131 15  009 NURVIANTI  AULIA  EKA  SAFUTRI
10 C 131 15  010 HERMILASARI
11 C 131 15  011 ARMITA  ISWARDANI  IRAWAN
12 C 131 15  012 NURYANTI  RAHMA  S
13 C 131 15  013 RAHMAWATI  S
14 C 131 15  014 SARMITA  S. H
15 C 131 15 015 ULVA  NURHIKMA
16 C 131 15  016 NOVIANTY
17 C 131 15  017 AL  DINA  MARTHA
18 C 131 15  018 NUR  ASMI
19 C 131 15  019 HARDIANTI
20 C 131 15  020 SITI   WARIDAH  ALIMUDDIN
21 C 131 15  021 SULISTIANINGRUM
22 C 131 15  022 YUNI  PASOMBO
23 C 131 15  023 MUKRIMA  TUNNISA
24 C 131 15  024 ELA  SAFITRI  S
25 C 131 15  025 ST. NURMALASARI  PAWAWO
26 C 131 15  026 MIA  ADWIAH
27 C 131 15  301  FITRI  DJAYANTI
28 C 131 15  302 YULINAR  ANWAR
29 C 131 15  303 EKA  LESTARI
30 C 131 15  304 NURUL  MUTMAIN NAH  JAMIL
31 C 131 15  305 BONGKY  FATAHILLAH
32 C 131 15  306 NURIDHA  TRI  LESTARI
33 C 131 15  308 AULIA  MASITA  A
34 C 131 15  310 TIARA  ZUHRAT  SHABRINA  YOPHAPUTRI
35 C 131 15  311 NAURAH  NADHIFAH
36 C 131 15  313 DESRIANTI  TARRA
37 C 131 15  314 MEGA  MULIANTI
38 C 131 15  315 NURUL  AINI
39 C 131 15  316 NURLAILA  NADHIFAH
40 C 131 15  317 NURFATRI RAMADANI  AM  RAMLI
41 C 131 15  318 INTAN  MAHARANI  PUTRI
42 C 131 15  501 SITTI  NURJUTIRA
43 C 131 15  502 ANDI  NURFATIMAH
44 C 131 15  504 ARINI  PUSPITA
45 C 131 15  505 NOERHANNA  DASATI
46 C 131 15  506 SYAFITRI  NAVISYA  N
47 C 131 15  507 FATIA  NINGSIH  MALIKI
48 C 131 15  508 ULFAH  WIDYASTUTI  ARSAL
49 C 131 15  509 NURWADIA  SRI  PUTRI  RAHMADANI
50 C 131 15  510 A. NURUL  HUKMIYAH   ASRI  LOLO
51 C 131 15  511 FEBRIANTY  JABIR
52 C 131 15  512 FATIMAHTUZZAHRAH  S
53 C 131 15  513 EVITHA  PETSEA  TANDILOLO
54 C 131 15  515 ARDIANTI   KUSUMAWARDANI

 

 

DAFTAR NAMA MAHASISWA ANGKATAN 2015 (PROGRAM B)

PROGRAM STUDI FISIOTERAPI FAKULTAS  KEDOKTERAN   

UNIVERSITAS HASANUDDIN

 

NO NIM NAMA
1 C  131  15  701 S U J I R A N
2 C  131  15  702 HENDRY  EKO  PRASETYO
3 C  131  15  703 WILLY  YATARO  POLUAN
4 C  131  15  704  VERAWATI  PALAYUKAN
5 C  131  15  705 IKE  RATIH  KURNIAWATI
6 C  131  15  706 MUHAMMAD  SAWALI

Download di sini: Angkatan 2015

Program Studi Fisioterapi © 2015 Frontier Theme