dr. Nur Khaeraty

dr. Nur Khaeraty

Nama Lengkap : dr. Nur Khaeraty
Mulai Pendidikan : 01-Jul-11
Pembiayaan : Mandiri
Tempat / Tgl. Lahir : Kolaka, 29 Juli 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Instansi Asal : RSUD Chasan Boesoirie Ternate
NIP : 19780729 200803 2 001
Pangkat/Gol. : III b
Alamat selama pendidikan : Jl. Recung Centre Komp. Bumi Tirta Gardenia Blok C No. 16
No.Telp./HP : 085219155939
Riwayat Pendidikan
SD : SDN No. 5 Kolaka
SLTP : Mis Pembangunan   IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
SLTA : MAN I Makassar
Kedokteran Umum : FK-Umi Makassar, 2006
Suami / Istri
Nama : Ismail Mustafa, ST
Pekerjaan : PNS
Anak : Adisty Rezki Maharani
Orang Tua
Ayah
Nama : Drs. Syahrir Abdullah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. cendrawasi No. 22 Kolaka
Ibu
Nama : Masnuni Umar
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. cendrawasi No. 22 Kolaka
Riwayat Pekerjaan
1.     Dokter Umum Dr. Chasen Boesoirie TErnate
2.    –
3.    –
4.    –
5.    –
6.    –

Leave a Reply

Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin